Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karkman, Antti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Jäteveden puhdistus ja antibioottiresistomi - Kehittyminen, tuntemattomat yhteydet, valintapaine ja siirtyminen (STAR-DUST)
Päätös 315678
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 288 640
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Antibioottien kasvanut käyttö on johtanut monille antibiooteille vastustuskykyisten taudinaiheuttajien syntyyn, joiden hoitaminen saattaa olla pian mahdotonta ja uhata ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Vaikka ongelmat näyttäytyvät terveydenhuollossa, on ympäristöllä ratkaiseva rooli vastustuskykyisten bakteerien synnyssä ja vastustuskyvyn leviämisessä. Jäteveden puhdistamoilla ihmisestä ja ympäristöstä peräisin olevat bakteerit sekoittuvat ja altistuvat jäteveden sisältämille antibiooteille. Jäteveden puhdistamoita onkin pidetty yhtenä merkittävimmistä tekijöistä antibioottivastustuskyvyn synnylle ja leviämiselle. Kuitenkaan ei ole täyttä varmuutta miten ja missä määrin jätevedet, jäteveden puhdistus ja puhdistettujen jätevesien laskeminen ympäristöön kytkeytyy ongelmaan ja miten suuri rooli jätevesillä lopulta on. Tässä projektissa pyritään selvittämään jäteveden puhdistamoiden merkitystä tässä globaalissa ongelmassa käyttäen uusimpia molekyylimikrobiologisia menetelmiä.