Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hyytiäinen, Heli K
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Fysioterapeuttisen harjoitusohjelman vaikutus nuoren Saksanpaimenkoiran lonkka dysplasiaan ja siihen liittyvään nivelrikkoon.
Päätös 315673
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 202 050
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Lonkka dysplasia eli lonkkien löysyys ja siihen liittyvä lonkan nivelrikko ovat erittäin yleisiä sairaiuksia koirilla. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää, voidaanko kontrolloidulla, intensiivisellä fysioterapialla estää nivelrikon synty nuorten saksanpaimenkoirien löysiin lonkkiin. Tutkimukseen otetaan nuoria, 4 kuisia saksanpaimenkoiria joilla on eri tasoista lonkan löysyyttä. Kaikille tutkimukseen osallistuville koirille annetaan liikuntaan liittyvää ohjeistusta kunnes ne ovat vuoden vanhoja, sekä niille tarjotaan standardoitu optimaalinen ruokavalio. Jotkut koirista osallistuvat lisäksi fysioterapiaan jossa osana mm. vesijuoksumattoharjoittelua, ja ne saavat lisäharjoitusohjelman kotiin tehtäväksi. Kaikki koirat tutkitaan monipuolisesti neljään kertaan lonkkien löysyyden sekä mahdollisen nivelrikon kehittymisen seuraamiseksi, ja koirien fyysistä kuntoa seurataan myös. Tutkimuksen tavoitteena on myös saada lisätietoa nuoren koiran fyysisestä harjoittelusta.