Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Raivio, J Taneli
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Aivolisäkkeen vajaatoimintaa aiheuttavien KCNQ1-geenivirheiden mekanismien mallinnus
Päätös 315616
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushankkeessa mallinnetaan sitä miten tietyt geenivirheet KCNQ1-geenissä aiheuttavat aivolisäkkeen vajaatoimintaa. Erityinen painopiste on hypotalamisten neuroendokriinisten solujen kehityksen ja toiminnan mallintamisessa. Tästä translationaalisesta tutkimuksesta saatavilla tuloksilla on odotettavissa laajaa kansallista ja kansainvälistä merkitystä. Tutkimusryhmäni on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut mikä mahdollistaa tehokkaan tutkijaliikkuvuuden ja monipuolisen tutkijakoulutuksen.