Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kaartemo, Valtteri
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Teknologian roolit markkinoiden uudelleenmuodostuksessa
Päätös 315604
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 227 711
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystämme teknologian roolista markkinoiden uudelleenmuodostumisessa. Hankkeen aikana kirjoitettavat artikkelit haastavat markkinoinnin ihmiskeskeistä paradigmaa. Tämä on tärkeää juuri nyt, kun teknologiset laitteet mitä suuremmassa määrin muokkaavat käytöstämme sekä tulkintaamme ympäröivästä maailmastamme. Tutkimushanke pohjautuu palvelukeskeiseen logiikkaan (S-D logic), toimija-verkostoteoriaan (ANT) sekä postfenomenologiseen filosofiaan. Tutkimukset osoittavat, miten teknologia vaikuttaa markkinoihin välittämällä ensimmäisen ja kolmannen persoonan kokemuksia ja toimintoja. Hanke avaa uusia näkökulmia teknologian roolista liiketaloustieteissä sekä laajentaa ymmärrystämme teknologian filosofiasta ja kulttuurista.