Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kurten, Theo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Monimutkaisten peroksiradikaalien autoksidaatio ja kaasufaasin dimeerinmuodostus ilmakehässä
Päätös 315600
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 410 395
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan kemiallisesti monimutkaisten peroksiradikaalien ilmakehäreaktioita, etenkin kaasufaasin dimeerinmuodostusta. Lisäksi mallinnetaan tuotteiden ominaisuuksia, esim. höyrynpaineita. Menetelminä käytetään kvanttikemiallisia laskuja ja niihin pohjautuvaa reaktionkineettistä ja termodynamista mallinnusta, yhteistyössä mittausten kanssa. Tulosten avulla voidaan selittää sekundääristen orgaanisten aerosolihiukkasten syntymekanismeja ja ominaisuuksia, ja siten parantaa sekä ilmanlaadun että tulevan ilmaston ennustamista. Kvantkemiska modeller, tillsammans med reaktionskinetiska beräkningar, i samarbete med experiment, används till att utreda reaktionsmekanismer för komplexa peroxyradikaler i atmosfären, speciellt reaktioner som bildar dimerer i gasfasen. Därtill beräknas egenskaper (t.ex. ångtryck) för reaktionsprodukterna. Resultaten hjälper oss att förstå uppkomsten och egenskaperna av sekundära organiska aerosoler, och därmed luftkvaliteten samt klimatet.