Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Öörni, Katariina
Organisaatio Wihurin tutkimuslaitos
Tutkimusaihe LDL-hiukkasten laadun määrittäminen tuo lisätarkkuutta sydän- ja verisuonitautien riskiarvioon
Päätös 315568
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ateroskleroosi alkaa, kun valtimon seinämään kulkeutuneet LDL-hiukkaset modifioituvat ja aggregoituvat. Tämä aiheuttaa seinämässä tulehduksen, mikä puolestaan johtaa ateroskleroosin kehittymiseen. Olemme kehittäneet menetelmän, jolla LDL-hiukkasten aggregoitumisherkkyyttä voidaan tutkia. Nyt selvitämme voivatko yksilölliset erot LDL-hiukkasten aggregoitumisessa selittää eroja sydäntapahtumissa ja voisiko kehittämämme menetelmä parantaa sydän- ja verisuonitautien riskin arviointia. Lisäksi analysoimme perinnöllisten tekijöiden vaikutusta LDL-hiukkasten aggregaatioon ja selvitämme kuinka hiukkasten aggregoituminen voitaisiin estää. Toivomme, että tutkimuksen tulosten perusteella löydetään menetelmiä, joita voidaan käyttää hidastamaan ateroskleroosin kehittymistä tai jopa parantamaan jo muodostuneita ateroskleroottisia plakkeja. Parhaassa tapauksessa tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää sydän- ja verisuonitautien diagnosoinnissa, ehkäisyssä ja hoidossa.