Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Äärimaa, Ville
Organisaatio Turun yliopistollinen keskussairaala
Tutkimusaihe ACCURATE
Päätös 315547
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää kirurgisen hoidon teho äkillisen tapaturmaperäisen kiertäjäkalvosimen repeämän hoidossa. Tutkimus toteutetaan yhteispohjoismaisena monikeskustutkimuksena Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, yhteensä 16 sairaalassa. Tutkimukseseen otetaan 200 oireista 45-70 vuotiasta vapaaehtoista olkapotilasta, joiden aiemmin oireettomassa olkapäässä todetaan tapaturman jälkeen MRI tutkimuksessa kiertäjäkalvosimen repeämä. Potilaat satunnaistetaan leikkaussalissa kahteen sokkoutettuun hoitoryhmään: kiertäjäkalvosimen artroskooppinen korjausleikkaus tai pelkkä tähystystutkimustoimenpide. Potilaat ja hoitava henkilökunta ovat sokkoutettuja leikkaustoimenpiteestä. Toimenpiteen jälkeen potilaat saavat samanlaisen fysioterapiakuntoutusjakson. Potilaita seurataan sairausspesifin elämänlaatumittarin avulla vähintään 2 vuotta leikkaustapahtumasta. Tutkimustulokset tulevat antamaan arvokasta tietoa leikkaushoidon tehosta ja auttavat kohdentamaan potilashoitoa tulevaisuudessa.