Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hjort, Jan
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Ikiroudan sulamisen, maaperän hiilen ja maajään spatiaalinen ennustaminen arktisella alueella (ArcticSHOC)
Päätös 315519
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 378 354
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmaston lämpeneminen uhkaa arktisten alueiden ikiroudan hallitsemia luonnonjärjestelmiä. ArcticSHOC-projektissa mallinnetaan alueellisesti arktisen ympäristön geomorfologia ilmiöitä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Keskisimpinä tavoitteina on: (i) selvittää ikiroutaan vaikuttavia ympäristötekijöitä, (ii) ennustaa ikiroudan esiintymistä nykyisissä, menneissä ja tulevissa olosuhteissa ja (iii) kartoittaa arktisen alueen maaperän hiilen mahdollisia vapautumisalueita ilmaston lämmetessä. ArcticSHOC-projekti perustuu ainutlaatuisiin kenttä- ja paikkatietoaineistoihin sekä edistykselliseen ensemble-mallinnus menetelmään. Hankeen tulokset tarjoavat uutta tietoa arktisen alueen geomorfologisista ja biogeokemiallisista järjestelmistä.