Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Miettinen, Riikka
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Mielisairaat uuden ajan alun Ruotsissa ja Suomessa
Päätös 315518
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 25 380
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimus käsittelee mielisairauden sosiaalihistoriaa ja mieleltään poikkeaviksi katsottujen ihmisten asemaa ja elämää uuden ajan alun (n. 1550–1750) Ruotsissa ja Suomessa. Hanke tuottaa uutta tietoa mielisairauden historiasta ja Ruotsin ja Suomen sosiaalihistoriasta ja korjaa perinteisiä käsityksiä mieleltään poikkeavien heikosta asemasta uuden ajan alussa. Tutkimus tuo esiin nyky-yhteiskunnassa marginalisoidun ihmisryhmän läsnäolon, osallisuuden, toimijuuden ja eletyn kokemuksen paikallisyhteisöissä ennen mielisairaaloiden yleistymistä ja pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden syntyä. Aineistoina käytetään uuden ajan alun asiakirjoja ja painotuotteita, joissa kuvataan mielisairaiksi määriteltyjen elämää ja asemaa. Aineistoa tarkastellaan vertailevin ja pääosin erilaisin laadullisin menetelmin. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan historian oppiaineessa ja osana Kokemuksen historian huippuyksikköä.