Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Räisänen, Petri
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Lumen mikrofysiikan ja säteilyn vuorovaikutuksen mallinnus ja sen sovellukset
Päätös 315497
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 598 982
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitetään lumen säteilynkulkumalli, jossa lumen mikrofysiikan kuvaus on yhteneväinen sekä optisella alueella (auringonsäteily) että mikroaaltoalueella. Työn perustana ovat perusteelliset mittauskampanjat, joissa mitataan sekä lumen optisen ja mikroaaltoalueen säteilyominaisuuksia että lumen mikro- ja makrofysikaalisia ominaisuuksia. Kehitettyä mallia ja havaintoaineistoja käytetään optisen ja mikroaaltoalueen mittausten synergiaa hyödyntävien lumen kaukokartoitusmenetelmien kehittämiseen sekä lumen käsittelyn parantamiseen ilmasto- ja säänennustusmalleissa. Työ muodostaa perustan tarkkuudeltaan ja erotuskyvyltään entistä parempien satelliittilumimittausten kehittämiselle. Projektissa tehtävä lumen kaukomittausmenetelmien ja lumimallinnuksen kehitystyö hyödyttää tulevaisuudessa mm. säänennustusta, vesivarojen hallintaa, lumivyöryvaroituksia ja ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumispolitiikkaa.