Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Donner, Kristian
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Jäännemassiaisten silmien sopeutuminen ympäristönmuutoksiin eri aikaskaaloilla
Päätös 315470
Päätöspvm 19.12.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 99 437
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
För att analysera ekosystemeffekter av klimatförändringar måste man undersöka enskilda organismers förmåga till anpassning. Vi studerar ögat hos ett litet kräftdjur, pungräkan Mysis relicta, som är helt beroende av fungerande syn. Under och efter istiden har den upplevt otaliga kast mellan salt- och sötvatten och därmed drastiska förändringar i ljusförhållanden. Idag har den en vidsträckt utbredning som isolerade populationer i arktiska och boreala områden, bl.a. i Östersjön och en massa insjöar med vatten av olika färg och mörkhet. Ögats anpassningsrepertoar omfattar allt från mutationer i synmolekylerna, över alternativa individuella utvecklingsprogram, till biokemiska mekanismer för att hantera också snabba belysningsförändringar. Pungräkan erbjuder ett levande arkiv över adaptationsmekanismer, som hjälper oss att förstå hur en livsavgörande funktion, seendet, har kunnat upprätthållas tvärs genom förändringar på många olika tidsskalor, från tusentals år till årstider och dygn.