Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Westinen, Elina
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe 'Uusien' etnisyyksien ja (ei-)kuulumisen monisemioottinen rakentuminen suomalaisessa hiphop-kulttuurissa
Päätös 315461
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 11.06.2022
Rahoitus (€) 246 744
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan uusien etnisyyksien ja (ei-)kuulumisen rakentumista suomalaisessa hiphop-kulttuurissa, erilaisissa fyysisissä ja digitaalisissa konteksteissa. Tutkimus tarkastelee sitä, miten maahanmuuttajataustaiset rap-artistit, -fanit ja media käyttävät kieltä, diskursseja, (liikkuvaa) kuvaa, ääntä ja musiikkia rakentaessaan uusia etnisyyksiä ja (ei-)kuulumista. Teoreettis-metodologisesti tutkimus nojaa sosiolingvistiikkaan, diskurssin ja monimodaalisuuden tutkimukseen sekä etnografiaan. Aineisto koostuu 1) artistien lyriikoista, haastatteluista ja sosiaalisen median toiminnoista sekä tutkijan kenttähavainnoista eri tapahtumissa, 2) fanien haastatteluista ja sosiaalisen median toiminnoista sekä tutkijan kenttähavainnoista ja 3) median maahanmuuttajataustaista rap-musiikkia käsittelevästä materiaalista (mm. haastattelut, keikkaraportit). Tutkimus osoittaa, miten uusia etnisyyksiä ja (ei-)kuulumista rakennetaan monisyisesti yhä monimuotoistuvassa ja polarisoituvassa Suomessa.