Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Haapasalo, Annakaisa
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Patologisten mekanismien, uusien biologisten merkkiaineiden ja lääkehoidon kohteiden tunnistaminen otsalohkorappeumapotilaiden sidekudos- ja hermosoluissa (FiNeFTD)
Päätös 315459
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Otsalohkodementia on kansantaloudellisesti merkittävä työikäisten dementiaan johtava hermostoa rappeuttava sairaus. Otsalohkodementiaan ei ole olemassa parantavaa tai taudin etenemiseen vaikuttavaa lääkehoitoa. Myös sen varhainen diagnostiikka on haastavaa, koska taudille ei tunneta tautiatunnistavia biologisia merkkiaineita. FiNeFTD-projektissa hyödynnämme geneettisesti varmennettuja ja hyvin karakterisoituja ihon sidekudossoluja ja niistä kantasoluteknologialla erilaistettuja hermosoluja, jotka ovat peräisin erityyppisen perimän omaavista otsalohkodementiapotilaista sekä terveistä verokkihenkilöistä. Käytämme näitä uusia potilasperäisiä soluja sekä otsalohkodementiapotilaiden kliinistä aineistoa otsalohkodementian molekyylitason mekanismien tunnistamiseen sekä uusien mahdollisten lääkehoitokohteiden ja diagnostisten tai ennakoivien merkkiaineiden seulontaan.