Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Peltola, Olli
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Uusia näkökulmia kaasunvaihtoon yöllisessä rajakerroksessa - vaikutukset ekosysteemin hiilitaseen arviointiin
Päätös 315424
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 220 128
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimushankkeessa selvitetään ilman liikkeitä ja niihin liittyvää kaasunkuljetusta metsien sisällä ja yläpuolella yölliseen aikaan. Yöllä tuulen nopeudet ovat usein alhaisia, ilma on vakaasti kerrostunut ja turbulenttinen sekoitus on heikkoa ja ajoittaista. Siispä ilman liikkeet poikkeavat merkittävästi hyvin tunnetuista päivällä vallitsevista olosuhteista. Näiden yöllisten olosuhteiden fysikaalinen ymmärrys on puutteellista, vaikka se on tiedeyhteisölle ensiarvoisen tärkeää muun muassa ekosysteemien kaasunvaihdon ja hiilitaseiden arvioinnin kannalta. Tässä hankkeessa yölliseen kaasunvaihtoon vaikuttavia järjestäytyneitä ilmanliikkeitä (esim. aallot, valumatuulet) tutkitaan uusin mittausmenetelmin, joiden avulla voidaan määrittää niiden paikallinen ja ajallinen rakenne merkittävästi tarkemmin kuin perinteisillä mittausmenetelmillä. Tutkimuksen erityisenä kohteena on näiden heikosti tunnettujen ilmanliikkeiden vaikutus ekosysteemien hiilitaseen arviointiin.