Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kopra, Sanna
Organisaatio Lapin yliopisto
Tutkimusaihe Kiinan nousu ja normatiivinen muutos arktisella alueella
Päätös 315402
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 237 970
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kiinan nousu suurvalta-asemaan tulee mitä todennäköisimmin muuttamaan kansainvälisen yhteisön normeja ja arvoja globaalisti sekä alueellisesti – myös arktisella alueella, jossa kiinalaisten rooli on kasvanut viime aikoina. Tämä tutkimus analysoi poliittisia puheita, strategioita ja muita virallisia dokumentteja sekä media- ja haastatteluaineistoa selvittääkseen, kuinka Kiinan nousu mahdollisesti muuttaa prosesseja, joissa vastuukäsityksiä määritellään ja toteutetaan arktisella alueella. Näin tutkimus valottaa, millaista normatiivista muutosta Kiinan nousu aiheuttaa kansainvälisessä yhteisössä ja millaista suurvaltavastuuta Kiina on valmis ottamaan politiikan eri sektoreilla. Tämä tieto auttaa poliittisia päättäjiä, kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä tekemään valistuneempia päätöksiä ja suunnittelemaan toimintaansa paitsi arktisella alueella, myös muilla maailman alueilla.