Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö López Íñiguez, Guadalupe
Organisaatio Taideyliopisto
Tutkimusaihe Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana
Päätös 315378
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 283 809
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Musiikin opiskelu ja tekeminen ovat Suomessa suosittuja, mutta yksilöopetuksessa sovellettavat pedagogiset käytännöt ovat vanhanaikaisia ja tehottomia. Sibelius-Akatemiassa toteutettava Muusikkouden transformaatio -hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä. Tutkimus muuttaa musiikin korkeakoulutuksen pedagogiikkaa oppijaidentiteetin tärkeyttä korostaen ja uudistaa musiikin historiallisia oppimiskäytäntöjä niin, että muusikoista kehittyy itsenäisiä oppijoita, jotka kykenevät suuntaamaan oppimistaan. Tämä monitieteinen hanke sisältää intra-individuaalisen, kokeellisen ja pitkittäistutkimuksen, johon osallistuu tutkijan lisäksi seitsemän klassista muusikkoa. Tutkimus koostuu kyselyistä, oppimispäiväkirjoista, haastatteluista, konserteista, harjoituksista sekä oppimistilanteissa tehtävästä havainnoinnista. Tutkimuksen tulokset voivat nostaa suomalaisen musiikinopetukseen liittyvän soitinpedagogiikan johtoasemaan maailmanlaajuisesti.