Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Toivainen, Tuomas
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kuinka suuri rooli genomin rakenteellisella ja epigeneettisellä variaatiolla on monivuotisen kasvilajin sopeutumisessa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin?
Päätös 315353
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 287 118
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kuinka suuri rooli genomin rakenteellisella ja epigeneettisellä variaatiolla on monivuotisen kasvilajin sopeutumisessa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin? Projekti tutkii sekä epigeneettisen että rakenteellisen geneettisen vaihtelun osuutta monivuotisen kasvilajin sopeutumisessa uuteen ilmastoon. Tutkimuksessa mallilajina käytetään metsämansikkaa, joka on levittäytynyt Etelä-Espanjasta aina Pohjois-Norjan arktisiin olosuhteisiin. Tarkoituksena on selvittää miten luonnonvalinta on kohdistunut metsämansikan genomin rakenteelliseen ja epigeneettisen muunteluun. Tämä tutkimus saattaa tarjota tieotoa uusista sopeutumismekanismeista, joilla voi olla tulevaisuudessa merkitystä kasvien sopeutumisessa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sekä kasvinjalostuksessa.