Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kouvonen, Anne
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Nuorten aikuisten masennus ja ahdistuneisuus: kvasikokeellinen tutkimus ja internet-pohjainen hoitointerventio sairauslomien ja työkyvyttömyyden vähentämiseksi (DAQI)
Päätös 315343
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Mielenterveyden häiriöt ovat johtavin työkyvyttömyyden syy nuorilla aikuisilla ja siten suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen haaste. DAQI-tutkimuksen tavoitteena on tutkia, vähentääkö vuorovaikutteinen ”Mielenterveystalo”-nettiterapia masennuksesta ja ahdistuksesta johtuvia sairauslomia nuorilla suomalaisilla julkisen sektorin työntekijöillä. Aineistona käytetään laajaa rekisteripohjaista seurantaa Helsingin kaupungin 18-29 –vuotiaista työntekijöistä. Tutkimuksemme tuottaa ainutlaatuista ja kansainvälisesti merkittävää tietoa, jolla on tärkeitä vaikutuksia erityisesti työterveyshuollon näkökulmasta, koska kyseessä on alueellisesti tasa-arvoinen, helposti saatavilla oleva ja perinteisiä hoitomuotoja edullisempi hoito näihin yleisiin terveysongelmiin. Tieteenalojen väliset rajat ylittävä yhteistyö johtavien kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa lisää mahdollisuuksia tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa uutta tietoa.