Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Palviainen, Mari
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Verihiutaleiden uusi vesikkeli-välitteinen rooli kudosten regeneraatiossa
Päätös 315227
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Solunulkoisten vesikkelien (eng. extracellular vesicles) merkitys solujen välisessä kommunikaatiossa on uusi tutkimuskohde niin sairauksien synnyssä kuin fysiologisessa säätelyssä, kuten kudosten uudistumisessa. Nämä vesikkelit kuljettavat isäntäsolun molekyylejä, kuten proteiineja, aineenvaihduntatuotteita ja nukleiinihappoja kohdesoluille uudelleen ohjelmoiden niiden toimintaa. Tämä ominaisuus voi mahdollistaa vesikkelien käytön regeneratiivisessa lääketieteessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on verrata verihiutaleiden vesikkeleitä ja tunnistaa niistä toiminnallisesti tärkeitä molekyylejä laaja-alaisesti käyttämällä -omiikkaan perustuvia tutkimusmenetelmiä, jotta saadaan selville miten vesikkelit tehostavat kudosten uudistumista. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan soveltaa tulevaisuudessa kehiteltäessä joko vesikkeleihin perustuvia terapiamuotoja tai uusia lääkemolekyylejä.