Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Moore, Iain
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Kaasusuihkulaserspektroskopiaa protoni -drip-linja -alueen ytimillä
Päätös 315179
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 530 109
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Radioaktiivisen stabiilisuuden rajoilla olevissa ytimissä havaitaan usein yllättäviä ilmiöitä ja niiden ominaisuudet eroavat merkittävästi ympärillämme olevien arkisten, stabiilien isotooppien ominaisuuksista. Näitä ytimiä on monen muotoisia ja kokoisia, ne havoavat monien eksoottisten hajoamiskanavien kautta, ja useat niistä ovat olennaisia osia ydinsynteeseissä eli osia maailmankaikkeuden alkuaineden muodostumisessa. Kyseisten ydinten tuotto on erityisen vaativa tehtävä, ja niiden valikoiva tuotto vaatii uusien tekniikoiden yhdistämistä. Tässä projektissa käytämme lasereita mittaamaan ytimien jättämää ominaista sormenjälkeä elektronien energiatasoihin. Ytimiin lisättäessä tai ytimistä poistetaessa nukleoneja näihin energiatasoihin syntyy minimaalisen pieniä muutoksia, jotka voidaan mitata tarkasti paljastaen ytimen piileviä ominaisuuksia kuten koon, muodon ja spinin. Tämä uusi tieto auttaa kehittämään parempia ytimien ominaisuuksia kuvaavia malleja.