Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Korkiakangas, Timo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Digitaalifilologia ja latinankielinen tekstituotanto: historiallisten kirjoittamiskäytäntöjen multimodaalinen analyysi
Päätös 315176
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 206 992
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkin kirjoittamista menneisyydessä digitaalisin menetelmin. Kirjoittamisella on ollut keskeinen rooli kaikissa yhteiskunnissa, joissa se on tunnettu. Silti kirjoittamisen prosesseja tunnetaan lähinnä vain säilyneiden tekstien välityksellä. Helsingin yliopiston Kielten osastolla toteutettava hanke lähestyy tekstituotantoa multimodaalisesta näkökulmasta tarkastelemalla varhaiskeskiaikaisten latinankielisten asiakirjojen rakentumista kielellisistä viesteistä, asiakirjakaavasta sekä visuaalisista elementeistä. Käytän tietokonemenetelmiä kielellisten piirteiden eristämiseen, toistuvien ilmausten etsimiseen sekä käsialan ja asiakirjan sommittelun analyysiin. Verkostomallinnus auttaa havaitsemaan mm. yhteyksiä kirjurien ja kirjoituspaikkojen välillä. Kirjoituskäytäntöjen ja niiden hyödyntämien kommunikaatiomuotojen hahmottaminen johtaa myös tekstisisällön syvällisempään ymmärtämiseen. Lähtökohtana on kehittämäni kielellisesti annotoitu 1500 asiakirjan puupankki Late Latin Charter Treebank.