Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hiltunen, Minna
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Määrittääkö ravinnon laatu useille stressitekijöille altistuvan eläinplanktonin vasteen?
Päätös 315163
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 263 513
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Eläinplanktonilla on tärkeä rooli vesien ravintoverkoissa. Ne syövät kasviplanktonia ja ovat puolestaan ravintona monille kaloille. Eläimet altistuvat luonnossa jatkuvasti useille stressitekijöille, joiden yhteisvaikutuksia ei aina pystytä ennustamaan yksittäisten stressitekijöiden vaikutusten perusteella. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää laboratoriokokeiden avulla useiden stressitekijöiden vaikutuksia eläinplanktonin selviytymiseen, kasvuun, lisääntymiseen, rasvakoostumukseen sekä aineenvaihdunnan geneettiseen säätelyyn. Tutkittavat stressitekijät ovat huonolaatuinen ravinto, lämpötila ja altistuminen mikromuoveille. Tutkimuslajeina käytetään makeanveden suodattajavesikirppua (Daphnia magna), sekä merellistä hankajalkaista (Calanus sp.), joilla on tärkeä rooli ravintoverkoissa. Tutkimus lisää merkittävästi ymmärrystämme siitä, miten tavalliset ympäristötekijät, kuten ravinto ja lämpötila, vaikuttavat eläinten kykyyn selviytyä muiden stressitekijöiden vaikutuksista.