Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sitomaniemi-San, Johanna
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Löytöretkeilijä, tutkimusmatkailija, kosmopoliitti: Kuinka meistä tuli uteliaita
Päätös 315141
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 250 767
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykyisiin länsimaisiin puhe- ja ajattelutapoihin sisältyy miltei varaukseton usko uteliaisuuteen. Esimerkiksi utelias lääkäri on empaattinen, utelias mieli voi hyvin, utelias matkailija on suvaitsevainen. Tässä työssä tutkitaan, miten ja minkälaisilla seurauksilla meistä tuli näin uteliaita ja uteliaisuudesta lumoutuneita. Tutkimuksen tulokulma on vahvasti poikkitieteellinen ja sijoittuu kulttuurimaantieteen, kulttuurihistorian, ja kasvatustieteen kentille. Aineisto koostuu nykyisistä ja historiallisista, julkisesti saatavilla olevista teksteistä ja kuvista, jotka sisältävät viittauksia uteliaisuuteen (esim. opetussunnitelmatekstit, järjestöjen tuottamat materiaalit, tieteelliset julkaisut) niin Suomessa kuin muualla. Analyysissa hyödynnetään genealogisia, diskursiivisia, affektiteoreettisia ja postkoloniaalisia näkökulmia. Tutkimus osallistuu keskusteluihin tiedon tuottamisen politiikasta, (globaalin) kansalaisuuden rakentumisesta sekä erilaisuuden kohtaamisesta.