Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Gabryelczyk, Bartosz
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Kalmarin imukuppirakenteen inspiroimat biomimeettiset toiminnalliset gradienttikomposiitit (BEAK)
Päätös 315140
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 284 068
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
SQUID BEAK-projekti keskittyy tutkimukseen Humboldtin kalmarin nokasta, joka on luonnon komposiittimateriaali, jolla on merkittäviä mekaanisia ominaisuuksia. Nokan orgaaniset komponentit aiheuttavat jäykkyyden vahvistumisen 200-kertaisesti nokan pohjasta kärkeen siirryttäessä. Täten, nokan rakenne tarjoaa lupaavan mallin bio-inspiroitujen materiaalien suunnittelulle. Nokan proteiinit ovat pääasiallisesti vastuussa ainutlaatuisista ominaisuuksista. Proteiinien toiminnan ja biofysikaalisten ominaisuuksien tunteminen on olennaista, jotta nokan rakennetta ja ominaisuuksia voidaan hyödyntää synteettisesti. Projektissa tutkitaan nokan proteiinien biofysikaalisia ominaisuuksia sekä proteiinien vaikutusta materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin. Tutkimustieto hyödynnetään eri jäykkyysgradientin omaavien biokomposiittien suunnittelussa ja valmistuksessa. Nämä materiaalit voivat toimia uudentyyppisinä biomateriaaleina biolääketieteellisissä sovelluksissa, esimerkiksi raajojen proteeseissa.