Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Toivola, Diana
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe En colonspecifik musmodell för tjocktarmskancer
Päätös 315139
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tarminflammation och -cancer är vanliga sjukdomar i Finland och världen. Tarminflammation är en riskfaktor för tjocktarmscancer, men frågor om hur dessa sjukdomar utvecklas och kan behandlas återstår. Keratiner är cytoskelettproteiner som skyddar mot stress, och keratinmutationer utgör en riskfaktor för människans hud- och leversjukdom, medan deras roll i tarmsjukdomar ännu är oklar. Möss som saknar keratin 8 utvecklar dock en ulcerös kolit-liknande sjukdom, vilket stöder keratinernas skyddande roll även i tarmen. Då i dessa möss införs en genmodifikation känd hos människans tjocktarmscancer, utvecklar mössen unikt tumörer just i tjocktarmen där även människans tumörer uppstår. Vi undersöker hur keratiner är involverade i tarmens hälsa och skydd från sjukdomar, och hur de kan hjälpa till att modellera tarminflammation och tjocktarmscancer. Vi börjar även utreda keratinernas roll i människans tarmsjukdomar.