Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Katto, Jonna
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Sukupuolten ajat Afrikan historiassa: Ajallinen muutos ja pitkän aikavälin historia Pohjois-Mosambikissa
Päätös 315089
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 249 813
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke etsii uusia tapoja lukea ja kirjoittaa sukupuolten aikojen moninaisuutta Afrikan historiassa. Se kyseenalaistaa historiankirjoituksessa vallitsevan tavan kiinnittää sukupuoli teleologisiin narratiiveihin. Tämän yksittäisen kertomuksen kautta afrikkalainen sukupuolihistoria luokitellaan kolmeen vaiheeseen: idealisoitu ja yhtenäinen esikoloniaalinen aika, hajottava ja alistava koloniaalinen kausi ja ’vapautusta’ korostava postkoloniaalinen nykyhetki. Hankkeessa tarkastelen suullisen historian kerronnan tapoja ja käytäntöjä Pohjois-Mosambikissa ja tutkin historiallisen tiedon ylisukupolvista välittämistä. Erityisesti tutkin, miten pitkän aikavälin sukupuolihistoriallinen tieto ja kokemus heijastuu ja kietoutuu nykyhetkeen ja siten myös muovaa sukupuoli-identiteettejä nykyhetkessä. Tällaisen lähestymistavan kautta sukupuolihistoria näyttäytyy moniajallisena. Pääasiallinen aineistoni koostuu sekä muistitietohaastatteluista että suullisen perimätiedon historiallisista narratiiveista.