Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lindberg, Hanna
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Minoritetsmedborgarskap i den finländska välfärdsstaten. Finlandssvenska döva ca 1950-2000
Päätös 315083
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 24 156
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektet undersöker det finlandssvenska dövsamfundets arbete för sociala, språkliga och utbildningsmässiga rättigheter ca 1950–2000. Detta var en tid då den finländska välfärdsstaten etablerades och en transnationell dövmedvetenhetsrörelse arbetade för att förändra synen på de dövas sociala ställning, men som en minoritet inom en minoritet stod de finlandssvenska döva inför särskilda utmaningar. Utgående från arkiv- och tidningsmaterial samt intervjuer analyserar projektet hur positionen som finlandssvensk och döv både möjliggjorde och begränsade gruppens medborgerliga rättigheter. Projektet bidrar därmed till kunskap om en grupp vars språk är allvarligt utrotningshotat enligt UNESCO:s kriterier. Det svarar också på frågor om hur välfärdsstaten tillgodosåg små minoriteter deras rättigheter samt hur medborgarrörelser mottogs på ett mikroplan. Projektet utförs vid Tammerfors universitet.