Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tuomisto, Filip
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Charge traps in crystalline matter for future technologies (CRYSTRAP)
Päätös 315082
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 568 335
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa kehitetään uusi kokeellisia menetelmiä atomitason ilmiöiden samainaikaiseen ominaisuuksien ja rakenteen tutkimiseen tulevaisuuden teknologioita varten kehitetyissä kiteisissä materiaaleissa. Näiden uusien työkalujen voima osoitetaan käyttämällä niitä ohutkalvojen ja optoelektroniikan komponenttien tutkimuksessa - materiaaliluokkina nitridit, uudet läpinäkyvät puolijohdeoksidit, timantti sekä piikarbiri. Transienttipositronimikroskopialla päästään ennenäkemättömään paikkaresoluutioon tämänkaltaisissa mittauksissa, ja saadaan uusia tuloksia varauksen paikallistumisesta puolijohteissa ja eristeissä. Tämä avaa uusia näkymiä ja mahdollisuuksia tulevaisuuden elektroniikan teknistieteelliselle tutkimukselle.