Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Saarinen, Ninni
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Metsikködynamiikan vaikutus männyn runkomuotoon ja latvusrakenteeseen
Päätös 315079
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 262 887
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yksittäisten puiden runkomuodosta ja latvusrakenteesta sekä niiden muutoksista tarvitaan tietoa, jotta paremmin ymmärrettäisiin metsänhoidon toimenpiteiden vaikutukset puiden kasvuun ja metsikködynamiikkaan. Uudet mittausmenetelmät, kuten yksityiskohtainen laserkeilaus, tarjoavat tehokkaan tavan kerätä riittävän yksityiskohtaista aineistoa. Tässä projektissa selvitetään miten erilaiset harvennustavat ja –voimakkuudet vaikuttavat männyn runkomuotoon ja latvusrakenteeseen.