Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Horttanainen, Mika Vesa Antero
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Edistynyt typen talteenotto lietteistä ja muista orgaanisista jätemateriaaleista (NITRO)
Päätös 315051
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 419 097
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
NITRO projektissa arvioidaan typen talteenottopotentiaalia lietteen ja vastaavien orgaanisten jätteiden termisestä kuivauksesta. Tällä tavoin voidaan välttää energiaintensiivistä mineraalisen typen valmistusta ja lisätä reaktiivisen typen kierrätystä. Tutkimuksessa tarkastellaan laajaa kirjoa erilaisia orgaanisia ja mineraalipitoisia adsorbentteja, joilla pyritään typen talteenottoon ja sen saattamiseen takaisin kiertoon. Projektissa arvioidaan myös typen talteenoton integrointimahdollisuuksia muihin prosesseihin, jotta typen talteenotto tehostuisi sekä arvioidaan typen talteenoton tehostumista saatavia ympäristövaikutusten muutoksia.