Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pertovaara, Antti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Mantelitumake hermovammakivun vahvistajana: hapetusstressi aiheuttajana ja aivokuoriärsytys hoitokeinona
Päätös 315043
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Mantelitumake on keskeinen aivorakenne primaarisille emootioille kuten pelolle. Mantelitumakkeen keskusosan tiedetään osallistuvan myös kivun prosessointiin. Mantelitumakkeen merkitys hermovamman aiheuttamien neuropaattisten tilojen kehittymiselle on vielä huonosti tunnettu. Tässä tutkimushankkeessa on tarkoitus selvittää, minkälaisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ääreishermovaurio aiheuttaa mantelitumakkeessa ja mikä merkitys näillä muutoksilla on neuropatiaan liittyvän kivulle herkistymistilan ja emotionaalis-kognitiivisten muutosten kehittymiselle ja ylläpidolle. Sähköfysiologisin menetelmin selvitetään lisäksi, mitkä hermosolutyypit ja niissä tapahtuvat muutokset ovat ylläpitämässä mantelitumakkeesta lähtevää säätöpiiriä, joka ylläpitää kivulle herkistymistilaa. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään neuropatian mekanismeja, mitä tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä neuropatiatilojen diagnostiikkaa ja mekanismiin perustuvaa hoitoa.