Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Morales, Isabel
Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tutkimusaihe Uniongelmat ADHD-oireiden taustatekijöinä varhaislapsuudessa
Päätös 315035
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 260 875
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimme, johtavatko varhaislapsuuden uniongelmat tarkkaavuus-ylivilkkaushäiriön (ADHD) oireiden ilmaantumiseen 5 ikävuoteen mennessä. Globaalisti 7 % lapsista kärsii ADHD-häiriöstä, jonka oireita ovat keskittymisvaikeudet, hetken mielijohteita noudattava käytös ja ylivilkkaus. Uniongelmat ja ADHD esiintyvät usein yhdessä. Tämä tutkimus valaisee uniongelmien merkitystä ADHD-oireiden taustatekijöinä ja auttaa täsmentämään häiriön oirekuvaa. Samanaikaisten ADHD-oireiden ja uniongelmien tunnistaminen varhain auttaa myös suunnittelemaan lapsille tulevia hoidollisia keinoja uudesta näkökulmasta.