Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vakkilainen, Esa
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Metsäteollisuuden rakennemuutoksen vaikutus energiatehokkuuteen ja CO2 päästöjen vähentämiseen
Päätös 315019
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 258 790
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimuksessa tutkitaan energiatehokkuuden ja CO2-päästöjen muutoksia tärkeimmässä suomalaisessa teollisuudessa metsäteollisuudessa ottaen huomioon sen viimeaikaiset muutokset. Työ pyrkii selvittämään metsäteollisuuden rakennemuutosten ja tulevan toiminnan integroituna biojalostamona merkityksen. Energiatehokkuuden jatkuva paraneminen ja CO2-päästöjen tavoitteellinen aleneminen on osa Pariisin sopimusta. Emme kuitenkaan tiedä mikä vaikutus on pienillä energiatehokkuustoimenpiteillä verrattuna prosessimuutoksiin. vaikutusta on myös tehtaiden sulkemisella, uusilla prosesseilla ja tuotteilla. Tässä tutkimuksessa tehdään metsäteollisuuden yksiköille multiparameterinen malli, hyödynnetään laadittua Suomen metsäteollisuuden energian käyttö ja CO2-päästö tietokantaa tutkimaan tehtaiden sulkemisen ja prosessimuutosten vaikutusta, selvitetään uusien integroitujen bioprosessien merkitystä ja saatetaan kirja "Energy use in P&P" julkaisukuntoon.