Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ylivuori, Soile M
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Englantilaisuutta rakentamassa: etnisyys, kansallisidentiteetti ja käytöskulttuuri, 1714–1830
Päätös 314908
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 247 667
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan kansallisidentiteetin, rodullisuuden ja käytöskulttuurin keskinäistä vuorovaikutusta 1700-luvun Britanniassa ja sen siirtomaissa. Keskeisenä lähtökohtana on "rodun" elimellinen merkitys muodostumassa olevan englantilaisuuden rakennuspuuna. Koska rotu ei vielä tuolloin ollut kiinnittynyt nykyiseen biologiseen perustaansa, rodullistettua englantilaisuutta rakennettiin yhteiskuntaluokka- ja sukupuolikohtaisen "sivistyksen", "kohteliaisuuden" ja "hyvän käytöksen" määrittelyn kautta. Etnisyyttä rakennettiin näin ollen fiktiivisenä ja performatiivisena identiteettinä - ei sisäsyntyisenä tai muuttumattomana. Projektissa hyödynnetään historiantutkimuksen metodien ohella myös postkolonialistisia näkökulmia. Lähdemateriaali koostuu valikoimasta sekä painettuja että painamattomia lähteitä, joita siirtomaihin lähtijät ja niistä palaavat tuottivat; näiden kautta tarkastellaan erityisiä tilanteita, joissa englantilaisuuden esittäminen syystä tai toisesta epäonnistui.