Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lindfors, Katri
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe TG3-autovasta-aineet ihokeliakian kehittymisessä
Päätös 314880
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Dermatitis herpetiformis (DH) eli ihokeliakia, on keliakian yleisin suoliston ulkopuolinen ilmenemismuoto ja molemmat sairaudet johtuvat ruokavalion sisältämästä gluteenista. Keliakiaa sairastaa 1-2% länsimaisesta väestöstä ja näistä 10%:lla on DH. DH:n ajatellaan kehittyvät ajan myötä identifioimattoman ja hoitamattoman keliakian seurauksena. Taustalla olevaa mekanismia ei tunneta, mutta tiedetään että DH:n kehittymiseen liittyy autovasta-ainevaste, joka laajenee TG2 vasta-aineista TG3 vasta-aineisiin. Projektissa tutkitaan TG3 vasta-aineiden ominaisuuksia ja biologisia vaikutuksia ja näin ollen projekti edistää DH:n patogeneesin tuntemusta ja erityisesti sitä, miten keliakia etenee DHksi. Projektin tieteellinen merkitys on kiistaton mutta projekti hyödyttää myös muita sektoreita, koska se voi johtaa biomarkkerien löytämiseen, joiden avulla keliaakikot, jotka ovat riskissä kehittää DH:n, voidaan tunnistaa.