Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Jääskeläinen, Juha E
Organisaatio Kuopion yliopistollinen sairaala
Tutkimusaihe Aivovaltimoaneurysma ja subaraknoidaalivuoto - yksilöityjä lääketieteen uusia keinoja Itä-Suomen aneurysmarekisteristä
Päätös 314847
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 447 564
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Noin 3% väestöstä saa elinaikana aivovaltimoaneurysman (IA), riskeinä ikä, naissukupuoli, verenpainetauti (70%), tupakointi, IA-suku (15%). Noin 350 saa vuosittain vuodon (SAV), johon yli 30% kuolee ja monille jää neurologia ja psykososiaalisia ongelmia. KYSin IA-ryhmä on Akatemian tuella 2008 lähtien tutkinut laajasti IA-tautia Itä-Suomen väestössä. Tietokannassa on 4.500 IA-potilasta ja heidän 52.000 sukulaistaan ja 13.500 verrokkia. Tutkimusosiot vuosina 2018-21 ovat 1. vuotamattoman IA-taudin tarkka luokittelu. 2. IA-taudin periytyvyys IA-potilaiden suvuissa. 3. IA-seinämän molekyylibiologia. 4. IA-taudin yleiset, harvinaiset tai perityt oheistaudit. 5. harvinainen sukkulamainen IA-tauti. 6. SAV-potilaiden neuro/psyko/sosio/ekonominen selviytyvyys. 7. IA-taudin kantajuuden, oheistautien ja SAV-riskin nettiriskilaskuri. 8. IA-taudin kantajuuden ja oheistautien riskien geenipaneeli.