Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sundholm, Dage
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Behandling av elektronkorrelation i numeriska elektronstrukturmetoder för molekyler
Päätös 314821
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 600 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nya beräkningsmetoder och algoritmer för studier av molekylers elektronstruktur utvecklas inom detta projekt. Vi utnyttjar numeriska metoder för att uppnå en så hög noggrannhet som möjligt. Algoritmerna anpassas för parallelldatorer och för beräkningar på grafikkort. Vi förelår ett nytt sätt att beakta elektronernas korrelerade rörelser i molekyler och kvantprickar. Fördelen med vår metod är att vi förmår sönderdela det väldigt komplicerade korrelationsproblemet i ett flertal oberoende delar, vilka kan beräknas parallellt. Delarna kan sedan sammanlänkas för att erhålla den önskade vågfunktionen för hela molekylen.