Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ruez, Derek
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Myötätuntoisen kaupunkisuunnittelun rajat ja mahdollisuudet
Päätös 314818
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 25 950
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa tutkitaan tapoja, joilla kaupungit kasvavassa määrin sitoutuvat myötätuntoisuuden politiikkaan. Projektissa keskitytään etenkin siihen, voiko tämänkaltainen sitoutuminen tuottaa maahanmuuttajille, sekä muille vähemmistöille oikeudenmukaisempia ja osallistavampia kaupunkeja. Aihetta lähestytään kolmen tapaustutkimuksen kautta (Louisville, Leeds ja Helsinki), haastattelemalla niin paikallisia viranomaisia ja myötätuntoisuuden puolestapuhujia kuin aktivisteja. Lisäksi haastatellaan avaintoimijoita myötätuntoisten kaupunkien ylikansallisissa verkostoissa sekä analysoidaan materiaaleja, joita nämä verkostot tuottavat ja joihin ne toisaalta viittaavat. Näin projektissa osallistutaan käytäntöjen liikkumista tutkiviin ja poliittisuutta teoretisoiviin keskusteluihin maantieteessä ja kaupunkitutkimuksessa, sekä tarjotaan näkökulmia kaupunkisuunnittelijoille ja päättäjille siitä miten ulossulkematon ja oikeudenmukaisempi kaupunki voi toimia.