Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Zliobaite, Indre
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Koneoppimismenetelmiä biosfäärin muutoksen analyysiä varten
Päätös 314803
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 594 187
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Biosfääriä ja sen osia kuvaava data sisältää elämän historian ja sen ympäristöyhteyden kuvauksen yli ajan ja tilan. Sellaisen jatkuvasti kehittyvän datan analyysi vaatii kehittyneitä koneoppimismenetelmiä, erityisesti sellaisia, jotka kykenevät eliöyhteisöjen evoluution myötä muuttuvien tietojakaumien seurantaan malleissa, jotka toimivat erittäin pitkillä aikaskaaloilla. Hankkeessa kehitetään tällaisia laskennallisia menetelmiä ja niiden kautta menetelmäkokonaisuus, jonka avulla voidaan seurata ja analysoida ympäristönmuutosta biosfääriä koskevasta globaalidatasta, mukaan lukien fossiiliaineisto, sekä saattaa tulokset tutkijayhteisön ja päättäjien käyttöön Helsingissä ylläpidetyn, vakiintuneen fossiilitietokantakokonaisuuden kautta. Paitsi laajan soveltuvuuden paleobiologisille vertailulle tässä esitetty metodologia tulee johtamaan yhtälailla varhaisten ihmislajien evoluutiokontekstin kuin käynnissä olevaan, antropogeenisen globaalimuutoksen parempaan ymmärtämykseen.