Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ahmad Khan, Sabaa
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Arktisen tulevaisuuden luominen kemikaalikontrollin ja -vieroituksen kautta: maailmanlaajuisen ympäristölainsäädännön rooli
Päätös 314767
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 259 110
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Viimeisin tieteellinen tieto osoittaa, että kemikaalien globaalit arvoketjut saastuttavat arktista aluetta. Arktisen alueen kemikaalisaaste herättää useita rajat ylittäviä vastuukysymyksiä, sillä kemikaalit ovat peräisin yhtäältä arktisella alueella tapahtuvasta ihmistoiminnasta, ja toisaalta kokonaan alueen ulkopuolisesta toiminnasta. Käsillä oleva projekti vastaa tähän haasteeseen tarkastelemalla, kuinka kansainvälinen kemikaali- ja jätelainsäädäntö vaikuttaa arktista ekosysteemiä uhkaavien kemikaalien globaaleihin arvoketjuihin. Tarkastelu keskittyy erityisesti 17:ään keskeiskemikaaliin, joilla on tunnistettu olevan merkittäviä vaikutuksia arktisella alueella. Hankkeen johtopäätöksenä on, että kemikaaleista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen torjunta edellyttää kemikaalien käytön tarkempaa seurantaa globaaleissa arvoketjuissa, ja kansainvälinen oikeus tarvitsee uusia mekanismeja kansainvälisen kemikaalikaupan vastuullisuuden turvaamiseksi.