Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Huiskonen, Juha T
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Endogeenisten makromolekyylikompleksien rakenteet
Päätös 314669
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 379 076
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Biologisten makromolekyylien rakennetutkimus auttaa ymmärtämään solun toimintoja sekä tautimekanismeja. Tässä projektissa kehitetään työkaluja ihmisproteiinien eristämiseen suoraan solulinjoista rakennetutkimusta varten. Kehitettyjä menetelmiä testataan ja sovelletaan tässä projektissa ihmisproteiinien homeostaasi-mekanismien tutkimiseen. Nämä mekanismit ovat jokaisen elävän solun perusmekanismeja. Kehitetyllä menetelmällä odotetaan olevan useita laajoja sovelluksia eri tautiproteiinien rakennetutkimuksessa ja mahdollisuuksia kaupallistamiseen.