Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hartmann, Martin
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Vuorovaikutus depressiopotilaiden musiikkiterapiassa
Päätös 314651
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 234 174
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan moniaistista vuorovaikutusta tarkoituksena tunnistaa käyttäytymiseen liittyviä masennuksen indikaattoreita psykoterapeuttisissa tilanteissa. Masennus on työkyvyn alenemiseen ja itsetuhoisuuteen yhdistetty oireyhtymä, josta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä. Psykoterapian avaintekijä on vastavuoroisen vuorovaikutussuhteen kehittyminen asiakkaan ja terapeutin välille. Musiikkiterapian hoitokäytänteitä voidaan hyödyntää stimuloimaan verbaalista, musiikillista ja kehollista vuorovaikutusta. Projektin tarkoituksena on oppia automaattisesti havaitsemaan masennuksen ja terapeuttisen edistymisen merkit ajassa muuttuvista vuorovaikutusrakenteista. Aineistona käytetään audiovisuaalisia tallenteita masennuspotilaiden ja heidän terapeuttiensa välisistä musiikkiterapiatilanteista. Eleet, keskustelut ja musiikilliset improvisaatiot analysoidaan teknologia-avusteisesti video- ja audiotallenteista. Tutkimus suoritetaan Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa.