Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Biasi, Christina
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Ensimmäiset askeleet Arktisen alueen typpioksiduulitaseen määrittämiseksi
Päätös 314630
Päätöspvm 19.12.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 406 447
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Typpioksiduuli on voimakas kasvihuonekaasu. Vaikka tuoreet tulokset osoittavat, että arktisilla alueilla esiintyy merkittäviä typpioksiduulinlähteitä, niitä ei ole vielä lainkaan huomioitu arvioitaessa arktiksen ja ilmaston välisiä vuorovaikutuksia muuttuvassa ilmastossa. Minkäänlaista arvioita typpioksiduulin kokonaispäästöistä arktiselta alueelta ei ole tehty. NOCA vastaa tähän tarpeeseen luomalla ensimmäistä kertaa laajan koko arktisen alueen kattavan havaintoverkoston, jolta kerätään tietoa typpioksiduulin lähteistä ja nieluista. Tutkimus painottuu Venäjän tundralle, josta on havaittu tähän mennessä suurimmat typpioksiduulin lähteet. Mittaustulokset typpioksiduulin virroista yleistetään koko arktiselle alue erittäin tarkkoja kaukokartoitusaineistoja käyttämällä. NOCA:n kunnianhimoinen tavoite on selvittää, mikä on arktisen typpioksiduulin merkitys koko maapallomme ilmastolle.