Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hukantaival, Sonja
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Taikuuden aineellisuus Suomessa pitkän aikavälin näkökulmasta: kansanuskon arkeologian kehittäminen
Päätös 314622
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 222 685
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa aineistona ovat aikaisemmin tutkimattomat sadat kansanuskoon kuuluneet taikaesineet Suomen museokokoelmissa. Tavoitteena on ymmärtää kansanuskon aineellista puolta omassa yhteydessään pitkän ajanjakson näkökulmasta (n. 1200–1900) sekä kehittää ”kansanuskon arkeologiaa”. Olettamuksena on, että uskottu taikavoima muodostuu aineellisten seikkojen/luonnon ja ihmismielen/kulttuurin monimutkaisena yhdistelmänä. Tämä prosessi on tärkeä osa sitä miten maailma koetaan, vielä nykyäänkin. Toinen lähtökohta on, että suomalainen taikaperinne ei ole ollut eristyksissä, vaan se on osa laajempaa eurooppalaista perinnettä.