Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Herneoja, Aulikki
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Ympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työn imua edistävät tilalliset ratkaisut monitilatoimistoissa. Tila, valo ja akustiikka joustavan työskentelyn ja työtilan valinnan tukena
Päätös 314597
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 383 337
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
ActiveWorkSpace hankkeen tavoitteena on tunnistaa monitilatoimistojen työntekijöiden ympäristötyytyväisyyttä, työhyvinvointia ja työn imua tukevat keskeiset tilalliset ratkaisut. Tieteidenvälisen työskentelyn avulla monitieteisen tutkimusryhmien yhteenliittymän (konsortion) osapuolet teoretisoivat tuotettua uutta tieteellistä tietoa työterveystiedon (FIOH), akustisen tiedon (TUAS) ja tilallisen suunnittelutiedon (UO) näkökulmista. Konsortio-osapuolilla on laaja-alainen asiantuntemus toteuttaa yhdessä aidoissa ympäristöissä poikittaisia ja pitkittäisiä interventiotutkimuksia, joiden taustalla on tieteenalakohtainen ajankohtainen huippututkimus sekä laboratoriotutkimukset. Tieteenalakohtaisten laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien avulla, konsortio-osapuolet vastaavat kattavasti tutkimuskysymykseen: Kuinka monitilatoimistojen tilalliset ratkaisut edistävät ympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työn imua?