Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kettunen, Mikko
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Huokoisten piinanopartikkelien hyperpolarisoitu magneettikuvaus kallon sisäiseen matala-kenttä kuvaukseen
Päätös 314551
Päätöspvm 20.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 327 259
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hyperpolarisoitujen aineiden matala-kenttä magneettikuvantamisella (MRI) on mahdollisuus mullistaa MR-pohjainen lääketieteellinen kuvantaminen, koska se mahdollistaa halvempien liikuteltavien MRI laitteiden kehittämisen. Tämä voi sallia aikaisemman diagnostiikan, josta voi syntyä elintärkeitä seurauksia erityisesti aivoverisuonisairauspotilaille. Tässä projektissa kehitämme menetelmiä piipartikkelien korkea ja matala-kenttä magneettikuvantamiseksi eri aivomalleissa. Projekti pyrkii luomaan kokeellisen pohjan hyperpolarisoidun matala-kenttä MRI:n kehittämiseksi.