Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pölönen, Ilkka
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Kompleksisten pintojen kerroksellinen spektrikuvantaminen
Päätös 314519
Päätöspvm 20.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 269 651
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
SICSURFIS projektissa kehitetään kompleksisten pintojen kerrokselliseen spektrikuvantamiseen soveltuvaa miniaturisoitua laitteisto- ja ohjelmistoratkaisua. Miniatyrisointi perustuu mems-fabry-perot interferometreihin. Systeemi hyödyntää FPGA:ta, jolloin se on energiatehokas. Laitteen keräämää dataa varten kehitetään ohjelmisto, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi ihosyöpien tai karieksen diagnostiikassa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, VTT:n, Vaasan yliopiston ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kanssa.