Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hostikka, Simo
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Tulipalon lämpösäteilyn uudet mittaus- ja ilmaisuteknologiat
Päätös 314487
Päätöspvm 20.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 248 114
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
THERAD-hankkeessa kehitetään täysin uusi lähestymistapa liekki-ilmaisuun ja liekkien säteilylämpövirran mittaamiseen yhdistämällä käänteiseen Seebeck-ilmiöön perustuva lämpövirta-anturi uusiin, infrapuna-alueella selektiivisinä suodattimina toimiviin pinnoitteisiin. Suodattimet suunnittellaan laskennallisen optiikan keinoin. Tutkimme kahden eri valmistusmenetelmän soveltuvuutta, ja tuloksena saadaan entistä pienempiä ja edullisempia sensoreita sekä perustietoa mikro- ja nanohiukkasten optisesta käyttäytymisestä sekä optisten suodatinpinnoitteiden valmistuksesta. Suodatinkerroksella päällystettyjen sensorien soveltuvuus palotekniikan ongelmiin selvitetään kokeellisin ja laskennallisin menetelmin.