Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Stammler, Florian
Organisaatio Lapin yliopisto
Tutkimusaihe Asua, työskennellä vai lähteä? Nuoriso - hyvinvointi ja elinkelpoisuus arktisissa (jälki)luonnonvarateollisissa kaupungeissa Suomessa ja Venäjällä
Päätös 314471
Päätöspvm 19.12.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 304 089
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa analysoidaan Arktisten teollisuuskaupunkien houkuttelevuutta asuin- ja työskentelypaikkoina, sekä keskitytään arktisten teollisuuskaupunkien nuorten hyvinvoinnin kannalta ratkaiseviin tekijöihin. Arktisten kaupunkiyhteisöjen tulevaisuus ja kestävyys riippuvat siitä, miten nuoriso näkee omat kehittymisen mahdollisuudet. Sen sijaan, että nuorten päätöksentekoa pidettäisiin "selviytymisstrategioina", tämän tutkimuksen lähtökohtana on, että nykyään nuoret haluavat mennä pidemmälle kuin "selviytyä ongelmista". Perspektiivi koetaan myönteisempänä: onnellisuuden ja mahdollisuuksien etsimisenä. Tässä suhteessa hankkeen tarkoituksena on edistää laajempaa teoreettista pohdintaa elinkelpoisista arktisista yhteisöistä erilaisten tieteellisten lähestymistapojen; antropologian, oikeustieteiden, maantieteen ja politiinen taloustieden aloilta. Selvitetään, miten viranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja yritykset tarjoavat edellytyksiä nuorison hyvinvoinnille ja miten nuoret itse kokevat sen.