Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Oksanen, Jani
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Optoelektronisiin ohutkalvoihin perustuvat sensorit ja valvontasovellukset
Päätös 314458
Päätöspvm 20.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 492 528
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Optoelektronisilla komponenteilla on merkittävä rooli monissa sensori-, tarkkailu- ja valvontasovelluksissa, aina valvontakameroista ja kaasusensoreista ajoneuvosensoreihin ja etäohjattuihin tai itsenäisiin ajoneuvoihin. Tässä projektissa pyritään demonstroimaan ja kehittämään uusia puolijohdepohjaisia detektoriratkaisuja ja infrapuna-alueen valaistusmenetelmiä uusien sensori-, valvonta- ja tarkkailusovellusten tarpeisiin. Tutkittavat parannukset pohjautuvat uusimpien yhdistepuolijohteiden kasvatusmentelmien ja äskettäin kehitämiemme diffuusion avulla toimivan virrankuljetusmenetelmän hyödyntämiseen. Tämän odotetaan mahdollistavan uudenlaisten valonlähteiden ja täysin uudella toimintaperiaatteella toimivien sensorien kehittämisen, sekä näihin liittyviä merkittäviä uusia tieteellisiä, teknologisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia.